Palomat

Palomat

– för rationell hantering av lastpallar

Palomat är ett effektivt hjälpmedel som sänker företagets kostnad genom minskad tid vid hantering av lastpallar, minskat antal skadade lastpallar och icke att förglömma, den förbättrade arbetsmiljön som en installerad Palomat medför. Kort beskrivet staplar respektive släpper Palomat ner en pall i sänder, vid golvnivå.

Operatören kan mata in alternativt ta ut en pall med pallvagn eller truck. Alternativt sätter man in eller tar ut en hel stapel.
Palomat finns i flera utföranden för max 15 eller 25 lastpallar.

De levereras som standard för pallar i följande format:

  • 600×800 mm
  • 800×1200 mm
  • 1000×1200 mm
  • 1200×1200 mm

För andra format levereras Palomat med något förlängd leveranstid.

Modeller

Greenline

Greenline behöver endast anslutas till 230 VAC med vanlig stickkontakt. Kan levereras för 15/25 lastpallar. Kan även levereras för användning i kylrum. 

Extrautrustning

Palomat kan levereras med skyddsöverbyggnad, max.givare och påkörningsskydd.

Kulör
RAL 3002 – röd, RAL 5002 – blå, RAL 7032 – grå och RAL 7035 grå är standard, övriga kulörer mot tillägg.

Material
Lackerad stålplåt eller rostfritt

Underhåll
Minimalt.

Produktblad