Trådrör

Vart företag är Nordisk generalagent för Eurotubes KU Ldt som är världens ledande tillverkare av trådförarrör för linjära lindningsmaskiner samt för statorlindning för el-motorer.

En del va tilverkarens stora sortiment lagerförs hos oss.